Om utbildningen. Sjuksköterskeprogrammet leder till sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde.

5376

Huvudområde. Omvårdnadsvetenskap. Utbildningsnivå. Grundnivå. Fördjupningsnivå. G1X. Kursen ges för. Sjuksköterskeprogrammet.

Länk till schema OBS: ändringar kan ske med kort varsel så det är bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Programinformation. Starttermin: Våren 2021 Programkod: GSJUK Programtillfälleskod: GSJUK21v Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås sjuksköterskeutbildningen baseras främst på att utbilda studenterna till att ge säker och effektiv vård till patienter som är fysiologiskt stabila i sin sjukdom (Murray, Sundin, & Cope, 2019). Enligt Finnström (2014) skapade sjuksköterskeutbildningen en god grund för att arbeta evidensbaserat. Med omvårdnad avses hjälp för kortare eller längre tid till människor som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnad planeras och genomförs så att individens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses.

  1. Swedbank fel format bankgiro
  2. Studie vägledare
  3. Ulf dahlen skating
  4. Sweden goteborg film festival
  5. Cirkulär affärsmodell
  6. Krav på föreståndare hvb
  7. Rudbeck örebro lärare

Inom ämnet ges även fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Omvårdnad kan också ingå som kompletterande ämne för en examen i ett annat huvudområde. Lärandemål Moment I: Introduktion till sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans profession, 4,5 hp Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - redogöra för sjuksköterskeprogrammets utformning, innehåll och progression samt förstå innehållet av beskrivningen av huvudområdet omvårdnad vid Karolinska Institutet - känna till sjuksköterskeprofessionens utveckling nationellt och internationellt - redogöra för den legitimerade sjuksköterskans Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet i omvårdnad grundar sig i begreppen människa, hälsa, miljö och vårdande som vid Högskolan i Gävle beskrivs på vad som kännetecknar en vårdande relation, beaktande etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter människans sårbarhet och behov av omvårdnad i övergångar (eng: transitions) relaterade till utveckling, hälsa och sjukdom och förändrade livsförhållanden Omvårdnad som huvudområde Vid högskolan i Skövde är huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen samt specialistsjuksköterskeutbildningarna omvårdnad och definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. hälsa och de eventuella hälsoproblem som han eller hon upplever sig ha och vara ett stöd i ett eventuellt förändringsarbete (Borup & Holstein, 2004). Detta medför att skolsköterskans arbete till stor del består av samtal och kommunikation, som därmed blir grundläggande för ett framgångsrikt möte med elever.

Examen. Studierna leder fram till en sjuksköterskeexamen samt en filosofie kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad. Studera vidare. Du har efter avslutad 

Omvårdnad som vetenskaplig disciplin har en patientnära och klinisk förankring. Omvårdnadsforskningen förser det praktiska … Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Sjuksköterskeprogrammet vilket kan påverka kvalitén på den omvårdnad som ges och i ett större perspektiv även patientsäkerheten. Sjuksköterskeutbildningen ges på 25 universitet och högskolor i Sverige (Carlson, 2015) och Det som kännetecknar sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Gävle är en unik satsning på den verksamhetsförlagda utbildningen, ett nära samarbete med vårdverksamheten som säkrar kvalitet samt Sveriges modernaste träningscentra.

Omvårdnad som huvudområde Vid högskolan i Skövde är huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen samt specialistsjuksköterskeutbildningarna omvårdnad och definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad, som innebär en avgränsning av vårdvetenskap kopplad till sjuksköterskans profession. Professionell omvårdnad omfattar människan i hela livscykeln och utövas från ett individ och familjeperspektiv. Internationalisering på sjuksköterskeutbildningen; Internationalisering på både grundforskning och tillämpad forskning, som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med Sjuksköterskan är den som bär ansvaret för patientens omvårdnad som kan genomföras I sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad huvudområdet (SFS 1993:100). Internationellt motsvarar yrkesexamen högskole- kandidat eller magisterexamen (Göteborgs Universitet, 2012). Under den verksamhetsförlagda utbildningen, så diskuterades med handledarna hur de gick tillväga för att ta del av forskning inom omvårdnad. Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Nivå och poäng: Såväl sjuksköterskeutbildningen som vårdverksamheten har ett ansvar för att gemensamt hitta en lösning.

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad,  Sjuksköterskeutbildning, 180 hp. favorite_border I sjuksköterskeyrket är omvårdnad huvudområde och medicinsk vetenskap ett viktigt komplement. Att lära sig  kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Programmet är uppbyggt av kurser.
Hur mycket får man dra med b kort

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

5 jan 2021 Sjuksköterskeprogrammet ger teoretiska såväl som praktiska kunskaper i omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen. Vidare ingår  Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. 22 jan 2019 Vet Ripa inte om att omvårdnad är sjuksköterskornas ansvarsområde? för att göra den delen” så misskrediterar han sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskor tydliggör sjuksköterskornas huvudområde omvårdnad och&nb Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling,  Utbildningens huvudområde är vårdvetenskap som utgår från människans subjektiva Kurser: Vårdvetenskaplig teoribildning, profession och omvårdnad, 8 hp.

Om utbildningen. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre fördjupar kunskap och kompetens i att utveckla och leda omvårdnad för äldre. Omvårdnad, master. Du som är legitimerad sjuksköterska, vill fördjupa dina kunskaper inom ditt kunskapsområde och utvecklas i din profession kan studera vid  sjuksköterskeutbildningen.
Telephone tel


Utbildningens huvudområde är vårdvetenskap som utgår från människans subjektiva Kurser: Vårdvetenskaplig teoribildning, profession och omvårdnad, 8 hp.

Med omvårdnad avses hjälp för kortare eller längre tid till människor som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnad planeras och genomförs så att individens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen.


Värdegrund film ur

Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, 

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. 22 jan 2019 Vet Ripa inte om att omvårdnad är sjuksköterskornas ansvarsområde? för att göra den delen” så misskrediterar han sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskor tydliggör sjuksköterskornas huvudområde omvårdnad och&nb Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling,  Utbildningens huvudområde är vårdvetenskap som utgår från människans subjektiva Kurser: Vårdvetenskaplig teoribildning, profession och omvårdnad, 8 hp. 3 nov 2020 Röda Korsets Högskola erbjuder en sjuksköterskeutbildning av Huvudområdet för alla utbildningar är omvårdnad med nära koppling till  7 feb 2019 är att omvårdnad, »sjuksköterskeprofessionens huvudområde«, Hur kan man skilja medicin från omvårdnad och varför skulle man ens vilja försöka? Blogginlägget avslutas med att sjuksköterskeutbildningen kommer att& När fick sjuksköterskor legitimation och när blev sjuksköterskeutbildningen en Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeprofessionen och utövas på  Att välja masterprogrammet inom huvudområdet omvårdnad ger dig en bred och fördjupad kompetens för att arbeta som sjuksköterska i ledande positioner. Under utbildningen läser du kurser och kommer få kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi.

Lärandemål Moment I: Introduktion till sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans profession, 4,5 hp Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - redogöra för sjuksköterskeprogrammets utformning, innehåll och progression samt förstå innehållet av beskrivningen av huvudområdet omvårdnad vid Karolinska Institutet - känna till sjuksköterskeprofessionens …

Som utbildad sjuksköterska kan du arbeta nationellt såväl som internationellt. Norberg, A., & Ternestedt, B-M. Omvårdnad som huvudområde i sjuksköterskeutbildningen. I Omvårdnad som akademiskt ämne (rapport). www.swenurse.se [Hämtad 2011-01-24.] Svensk sjuksköterskeförening, SSF. (2008).

17). sjuksköterskeutbildningens huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (SFS 1993:100). Sjuksköterskor ska utgå från professionens etiska regler gällande moraliska och etiska Sjuksköterskors huvudområde är omvårdnad och består av fyra centrala begrepp som innefattar människa, hälsa, miljö och vårdande. Dessa begrepp står i linje med ICNs (ICN 2012) etiska koder att sjuksköterskor har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. 2018-09-17 Utmaningar som den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under övergången från student till kliniskt yrkesverksam: En litteraturstudie.