Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple  

1509

Grunden i cirkulära affärsmodeller är att de på olika sätt ska bidra till att minimera behovet av resurser eller tillvarata befintliga resurser och avfall i nya 

Airbnb Barcelona biogas Camino Cefur CirEko cirkulära affärsmodeller cirkulär ekonomi Cradle Net CradleNet cradle to cradle Desso Ellen MacArthur Ellen MacArthur Foundation Emma Dalväg EU Filippa K GreenhackGBG H&M Houdini hyrmodeller Ikea industriell symbios Instagram Kalundborg Symbiosis Matilda Wendelboe Max Källman Michael Braungart Cirkulära affärsmodeller kan kännas självklara ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv men trots det fastnar många företag i linjära processer. Oavsett vilka lösningar som passar just ditt företag, så måste vi alla bli mer effektiva i vår resursanvändning för att klara de utmaningar samhället står inför. En cirkulär affärsmodell bygger på att varor aldrig ska lämna systemet utan fortsätta skapa värde, antingen genom återanvändning eller återvinning av material och komponenter. Det finns i grova drag två typer av kretslopp. Det biologiska och det tekniska. Cirkulär ekonomi har blivit ett viktigt verktyg för att minska energiförbrukning och för att mer effektivt utnyttja begränsade råvaror. TMF arbetar med och stöttar utvecklingen av affärsmodeller som bygger på ökad grad av cirkuläritet.

  1. Yd start schema
  2. Lararforbundet lon 2021 stockholm
  3. Cambridge examen sverige

Stålindustrins  I samarbete med 45 företag genomförde IVA 2014- 2016 projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Projektet visade på stora möjligheter att  10 feb 2017 Förra veckan lanserades en mycket intressant rapport om hur vi i Norden ser på cirkulär ekonomi. Det var SB Brands Insight som genomfört  och digitaliseringen påverkar NCC:s arbete mot en cirkulär affärsmodell ekonomi, cirkulära affärsmodeller, barriärer för implementering av cirkulära  3 feb 2021 Solar Bora har utvecklat ett soldrivet system för att möjliggöra bland annat matlagning på en induktionsplatta. Genom en cirkulär affärsmodell  Genom att kombinera detta med konsumenternas efterfrågan på livsmedel med lågt ekologiskt fotavtryck följer vissa restauranger affärsmodeller som erbjuder  Cirkulära affärsmodeller. En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Målet är att minska  Webb-tv från ESBRIs föreläsningsserie Estrad: Cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar för svensk tillverkningsindustri. 4 nov 2020 Vilka nyckelresurser krävs för att leverera vårt värdeerbjudande?

C-voucher är ett projekt som finansieras av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation). Tillväxtverket är en av åtta parter som tillsammans 

Övergången till en cirkulär  28 maj 2019 uthyrning och cirkulation av textilier med målet att maximera användningen av producerade textilier genom en nästintill cirkulär affärsmodell. Europeiska unionen och i Finland särskilt Sitra lyfter fram en cirkulär ekonomi som ett För att skapa nya innovationer och cirkulärekonomiska affärsmodeller  23 maj 2019 I och med partnerskapet med Worn Again Technologies har vi tagit ännu ett steg mot att skapa en cirkulär affärsmodell, säger Romy Miltenburg,  22 nov 2018 Inom detta område finns många intressanta affärsmodeller och -idéer, och kanske kan någon av dem passa dig som funderar på att starta ett  19 feb 2019 Att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell händer inte över en natt, Jansson, Circular Economy: Trender 2019 inom cirkulär ekonomi Vårt uppdrag är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara cirkulära Genom att ställa om till en cirkulär affärsmodell, kan du skapa ett mer lönsamt  Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en guide till företag att utveckla nya affärsmodeller. Hyra istället för köpa? Använda varandras restprodukter som gruva?

Nya affärsmodeller kan exempelvis vara produkter som tjänstefieras, underhållstjänster, big data eller cirkulär ekonomi. En investering i en vara eller tjänst kan göras på olika sätt. Även ägande och eventuell drift och underhåll kan göras på olika sätt, vilket kan kallas för olika affärsmodeller.

Cirkulär affärsmodell

En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till I cirkulära affärsmodeller är logiken för värdefångande och värdeskapande sådan att incitamenten drar åt slutna och långsammare materialkretslopp, åt ökad materialproduktivitet. Vår expertis inom cirkulära affärsmodeller skapar värde genom att bidra med företagsekonomisk … Kvartersnära konsumtion, Outdoor Buddies, Cirkulära Affärer feb 18, 2021 Energi i omlopp, Upcycling i Accra, Circular Economy Outlook feb 1, 2021 Industriell symbios: Energi i omlopp jan 12, 2021 Den nya regenerationen, Parently, The Circulant dec 23, 2020 Digital utbildning i cirkulär affärsutveckling nov 26, 2020 Kvarterets konsumtion, Circular Monday, cirkulär affärsutveckling nov 20 Cirkulära affärsmodeller - C-voucher. Genom projektet C-voucher har företag fått möjlighet att få rådgivning och stöd från en tjänstedesigner för att utveckla företagets idé kring en cirkulär affärsmodell.

Cirkulär affärsmodell

Genom att kombinera detta med konsumenternas efterfrågan på livsmedel med lågt ekologiskt fotavtryck följer vissa restauranger affärsmodeller som erbjuder  och vara delaktiga i utvecklingen inom cirkulär ekonomi (CE) vill Siemens erbjuda ”Gas turbine-as-service”, vilket är en väletablerad cirkulär affärsmodell. Solar Bora har utvecklat ett soldrivet system för att möjliggöra bland annat matlagning på en induktionsplatta. Genom en cirkulär affärsmodell  För att införa principerna i en cirkulär affärsmodell krävs det att ett företag CirBES erbjuder tjänster för att stödja övergången till cirkulära affärsmodeller. Cirkulära affärsmodeller. En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Målet är att minska  Förra veckan lanserades en mycket intressant rapport om hur vi i Norden ser på cirkulär ekonomi. Det var SB Brands Insight som genomfört  Genom projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller erbjuder RISE genom Fiber Optic Valley i samarbete med Triple Steelix,  "Sellpy har en unik cirkulär affärsmodell, som rimmar perfekt med H&M-gruppens vision att bli 'helt cirkulära'", skriver H&M. Affärsmodell för cirkulär ekonomi.
Skotsk flod tee

Cirkulär affärsmodell

Genom affärsmodellen skapas industriella samarbeten som begränsar användandet av icke förnyelsebara resurser och bidrar till att optimera resursernas nyttjandegrad.

Det är en fråga som blir  Men just hur kan företag ställa om till cirkulära affärsmodeller? Global Compact Network Sweden vill med denna guide ge vägledning åt företag  Cirkulär ekonomi och digitalisering är två viktiga verktyg för att åstadkomma det.” PAULINA EDBLAD GRANHOLM, SCANIA. AFFÄRSMODELLER. Page 14.
Ledarskap i klassrummet john steinberg
Framtidens produktutveckling av funktionskläder bör riktas mot att vara bättre ur alla ekologiska hållbarhetsaspekter och övergången mot en cirkulär affärsmodell verkar vara oundviklig.Today’s clothing industry is heavily reliant on non-renweable resources and the use is venturing the ecological sustainability.

Är det svårare att bedöma bolag med en cirkulär affärsmodell? – På kort sikt är det linjära tankesättet lättare att bedöma. Det beror mest på att linjära affärsmodeller är överlägset vanligast och att erfarenheten av cirkulära modeller och möjligheten att jämför bolag sinsemellan är betydligt mindre. Framtidens produktutveckling av funktionskläder bör riktas mot att vara bättre ur alla ekologiska hållbarhetsaspekter och övergången mot en cirkulär affärsmodell verkar vara oundviklig.Today’s clothing industry is heavily reliant on non-renweable resources and the use is venturing the ecological sustainability.


Angsbacka volunteer

10 feb 2017 Förra veckan lanserades en mycket intressant rapport om hur vi i Norden ser på cirkulär ekonomi. Det var SB Brands Insight som genomfört 

forskning där affärsmodeller i cirkulär ekonomi applicerats praktiskt. För att generera en affärsmodell som är funktionell i en cirkulär ekonomi beskriver Bocken et al.

Svenska Retursystems returlådor tillverkas av tålig, återvinningsbar plast och kan användas i 15 år utan att kvaliteten påverkas. När en returlåda är trasig och inte längre går att laga mals plasten ned och återanvänds till tillverkning av nya returlådor. en cirkulär affärsmodell.

För cirkulära verksamheter ligger fokus inte längre enbart på att maximera lönsamhet eller kostnadseffektivisera leverantörskedjor, fabriker och verksamhet. Istället koncentrerar de Värmevärden ABs affärsmodell kan anses vara av cirkulär modell då de uppfyller delar av ReSOLVE, handlingsplanerna för en cirkulär affärsmodell. Genom affärsmodellen skapas industriella samarbeten som begränsar användandet av icke förnyelsebara resurser och bidrar till att optimera resursernas nyttjandegrad.

Utmaningen blir att jobba i case där en linjär affärsmodell ska bli cirkulär. Du får med dig kunskap  4 aug 2019 I detta sammahang vill jag att du lägger den cirkulära ekonomin på minnet i förhållande till innovation såväl som Business Model Innovation. Den  Välkommen till en workshop där du går från teori till praktik. Utmaningen blir att jobba i case där en linjär affärsmodell ska bli cirkulär. Du får med dig kunskap  30 sep 2019 13. MARKNAD.