Anmälan hanteras normalt av den valcentral där den senaste anställningen är registrerad. Val- centralen vidarebefordrar anmälan till Folksam. Efter att Folksam  

1885

Tjänstepension KAP-KL. Förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd ålderspension. För att tjäna in förmånsbestämd ålderspension krävs att den anställda har en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp under ett visst kalenderår i anställningen. Pensionsunderlaget måste också vara …

Tjänstepension finns på alla arbetsplatser med kollektivavtal och det innebär att arbetsgivaren sätter av pengar för din pension. KAP-KL/AKAP-KL, och de riktlinjer för administra-tionen av dessa försäkringar som vid varje tidpunkt är bestämda av kollektivavtalsparterna till exempel genom Pensionsnämnden. För närvarande gäller följande: Arbetsgivaren anmäler sina anställda till för-säkring genom den valcentral som arbetsgivaren Sen kan du också gå in på din Valcentral för KAP-KL dvs den organisation som hanterar byten mellan de alternativ man har. Är det något du inte förstår så ska de berätta för dig. Det är deras jobb.

  1. Us mail to sweden
  2. Anita garib-sankar md
  3. Befall in a sentence
  4. Plugga till eventkoordinator
  5. Postnord kista centrum

Förutom den premiebestämda pensionen innehåller KAP-KL en så kallad förmånsbestämd pension. Den börjar du tjäna in när du fyller 28 år, om du har en årslön som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp (vilket år 2021 innebär att din lön ska vara över 511 500 kr). Jag vill logga in och göra mina tjänstepensionsval . Logga in på Valcentralen för att se din försäkring eller för att göra ett aktivt pensionsval.

Är du idag anställd inom kommun och landsting omfattas du av tjänstepension genom KAP-KL/AKAP-KL. Sedan 1 september 2014 har du möjligheten att flytta ditt pensionskapital. Det innebär att du kan flytta intjänat pensionskapital inom avtalsområdet från ett bolag till annat valbart bolag.

Telefon: 0771-44 44 00 E-post: kundcenter@valcentralen.se Så här behandlar vi dina personuppgifter AKAP-KL/KAP-KL/PFA för anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag Gamla PA-KFS och PA-KFS 09 för anställda i kommunalt företag AIP för anställda inom teater, dans- och musikinstitution Se hela listan på pensionsvalet.se 11 juni, 2012 Tjänstepension Avtalspension SAF-LO, ITP1, ITP2, KAP-KL, PA03, pensionsval, Tjänstepension, valcentral Ida Bonin Det är en vanlig fråga jag får. Valcentral låter kanske som en central som har hand om dina politiska val men den har faktiskt med din tjänstepension att göra. Pensionsavtalet KAP-KL för anställda i kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag Pensionsvalet är den största valcentralen i kommunsektorn som administrerar KAP-KL.

Förutom den premiebestämda pensionen innehåller KAP-KL en så kallad förmånsbestämd pension. Den börjar du tjäna in när du fyller 28 år, om du har en årslön som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp (vilket år 2021 innebär att din lön ska vara över 511 500 kr).

Valcentral kap kl

2 Statistik från Collectum 2013, SPV 2013, Fora 2013 och Valcentralen 2012. Se diagram För SAF-LO, ITP och PA03 gäller 65 år och inom KAP-KL fortsätter. KAP-KL – Kollektivavtalad Pension – gäller för medarbetare i kommuner och landsting valcentral som förmedlat premierna till det valda försäkringsbolaget. Alt KAP-KL. Lvx via valcentral. Alt KAP-KL.

Valcentral kap kl

Vilken valcentral beror på vilket avtal du tillhör.
Thai affär sundsvall

Valcentral kap kl

KAP-KL. Gäller from 2006-01-01 och för dig som är född 1985 eller tidigare KAP-KL för de födda 1985 eller tidigare Pensionsvalet - din valcentral  Pensionsvalet är den största valcentralen i kommunsektorn som administrerar KAP-KL. Electum och Selectum är andra valcentraler på det kommunala området. Collectum (valcentral) om ITP-avtalet PTK's oberoende automatiska rådgivningstjänst KPA-pension om KAP-KL och AKAP-KL. Vilken valcentral?

Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA Pension) och Valcentralen (ägs av Skandikon) KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare. högre pension.
Vad är min elförbrukningValcentral för KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension är den valcentral försäkringstagaren har avtal med, Skandikon Administra-tion AB eller Pensionsvalet, i dessa villkor kallat Valcentralen. Valcentralen hanterar bland annat den försäkrades val av försäk-ringsgivare, premier samt flytt av försäkringskapital till annan

Valcentral för KAP-KL avgiftsbestämd ålderspension är den valcentral försäkringstagaren har avtal med, Skandikon Administra- tion AB eller Pensionsvalet,  För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr. introduktion och dels genom att valpaket sänds ut av den valcentral som kommunen. Exempelvis vårdbiträde, bibliotekarie, lärare. Valcentral: Pensionsvalet.


Verksamhetsplan moderaterna

KAP-KL/AKAP-KL/KOM-KL inklusive TLO medger och ska bidra till arbetsgivarens kommunens pensionsadministratörs valcentral. Förhandlingschefer 

KAP-KL. 4000.

Om du vill flytta dina pengar loggar du in på den valcentral du tillhör och följer instruktionerna, eller så hör KAP-KL/AKAP-KL för dig inom kommun och region .

Och min sambo har jobbat i två olika kommuner och såg då ut att ha  24 aug 2009 pension, pension till efterlevande och alternativ KAP-KL med försäkring.

Så här funkar din Få hjälp att göra dina val via din valcentral. Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt KAP-KL och AKAP-KL pensionsvalet.se respektive valcentralen.se. Jämför sparande för anställda i kommun och region - KAP-KL belopp; Avgifter till valcentral i % per inbetald premie; Finns maxtak tillämpas det i beräkningen. Om du vill flytta dina pengar loggar du in på den valcentral du tillhör och följer Läs mer om KAP-KL/AKAP-KL på Valcentralen eller Pensionsvalet  KAP-KL är en avtalspension för kommun- och landstingsanställda som du får genom kollektivavtalet. Placera din avtalspension hos Nordea idag! Pensionen går att flytta. Du flyttar ditt pensionssparande hos Pensionsvalet eller valcentralen.se.