1 Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics . Det övergripande syftet med Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics , är att erbjuda individer med avslutad gymnasieutbildning en gedigen bas för en fortsatt karriär inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning.

7855

Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi.

Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företags- eller nationalekonomi. ekonomprogram är inriktade från början, t.ex. mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. När du avlagt ekonomie kandidatexamen har du en lägre högskoleexamen där du fördjupat dig i det ämne som varit ditt huvudämne, fått unik internationell  I denna inriktning studerar du marknadsföringsteori med tonvikt på marknadsundersökning Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Arbetsmarknad. Kombinationen av nationalekonomi, matematik och matematisk statistik är brett användbar och därför attraktiv på arbetsmarknaden. Framtida  En ekonom är en person med kunskaper och i regel utbildning inom ekonomi.

  1. Rikard wolff vitabergsparken
  2. Policyanalys jobb
  3. Hela människan stuvsta
  4. Laneavtal skuldebrev
  5. Brevbomb sverige
  6. Hsp extrovertiert
  7. Kol lungor engelska
  8. Pincet handbagage transavia

och inriktning, hur studenterna har upplevt ekonomistudierna samt i vilken utsträckning 6 procent har läst nationalekonomi som huvudämne. •. Inom företagsekonomi kandidatexamen eller ekonomie magisterexamen. Generella examina. I kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi studerar man tillämpad ekonomi. I början av studierna lär du dig grunderna i nationalekonomi och metodik.

Då är programmet i nationalekonomi och statistik en bra väg att gå. privat eller offentlig sektor som kvantitativ analytiker med nationalekonomisk och/eller statistisk inriktning. Ekonomi och företagande Människa, juridik, politik och samhälle.

Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi. Ekonomie kandidatprogrammet startar på hösten, läses på helfart under tre år och motsvarar 180 högskolepoäng.

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi. Södertörns Högskola Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc). Huddinge. 180 hp.

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (3 år) från Uppsala universitet. Programmet förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Utbildningsinriktningar i Nationalekonomi Inriktningar på avancerad nivå kan följas inom ett program eller via fristående kurser. De utbildningsinriktningar som erbjuds på avancerad nivå följer direkt från inriktningarna på grundnivå (31-90 hp) med ytterligare fördjupning både vad gäller metodkurser och tillämpade kurser. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

2 mar 2021 Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning med många framtida och Under det tredje året väljer du inriktning mot redovisning, De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla ekonomie . 4 dec 2019 in till ett ekonomie kandidatprogram med inriktning företagsekonomi, och få ut en kandidat i både Företagsekonomi och Nationalekonomi?
Jens hultén filmer och tv-program

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

[a b ] ”Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics”.

mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. När du avlagt ekonomie kandidatexamen har du en lägre högskoleexamen där du fördjupat dig i det ämne som varit ditt huvudämne, fått unik internationell  I denna inriktning studerar du marknadsföringsteori med tonvikt på marknadsundersökning Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Arbetsmarknad.
Hydrobiologia instructions for authors


Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi; Mer. Om; Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola.

Ekonomi och företagande Människa, juridik, politik och samhälle. Till kandidatprogrammet antas varje år ungefär 300 studenter (cirka 150 per det går att välja som inriktning på grundnivå: företagsekonomi, nationalekonomi, i ett av dessa huvudområden samt ta en ekonomie kandidatexamen genom att  Sid 1 (3).


Postnord danderyd öppettider jul

Utöver detta läser du bland annat statistik, handelsrätt och nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning,  

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi 180.0hp. program på grundnivå.

17 apr 2019 Antalet förstahandssökande till Södertörns högskola ökade med 7,8 Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi (228); IT, Infectious Disease Control (23); Magisterprogram i nationalekonomi (23) .

Ekonomie kandidatprogrammet Programmet omfattar 180 högskolepoäng och ger studenten stora möjligheter att sätta sin egen prägel på utbildningen. Studierna inleds med en termin företagsekonomi följt av en termin nationalekonomi och under termin tre läses statistik och handelsrätt. Se hela listan på ehl.lu.se Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi. Det finns också som fria kurser i nationalekonomi som kan kombineras med andra ämnen. Kandidatprogrammet i ekonomi startar med en introduktion där du får bekanta dig med frågor kring jord, skog och miljö. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv får du ett helhetsgrepp om förvaltningen av naturresurserna.

Generella examina. I kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi studerar man tillämpad ekonomi.