Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld har Ylva Brune kallat sin avhandling som presenterar en rad studier av svensk nyhetsbevakning, framför allt i pressen, under de senaste tre decennierna. ”Gränsen” syftar både på den gräns som flyktingar möter då de

8898

Nyheter från gränsen Tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld. Författare: Ylva Brune Publiceringsår: 2004 ISBN: 91-88212-18- Sveriges Radios korrespondent Cecilia Uddén har som en av ytterst få journalister i världen varit i ett häkte i egyptiska Alexandria,.

Om vi för ett ögonblick bortser från artikelmaterialet och istället ser  Ylva Brune (2000) visar på hur medierna under 1970-talet följer två huvudspår i rapporteringen om bland annat invandringen av syrianer och libaneser. Å ena  Med rasism avses att en människogrupp eller personer som hör den har ett lägre värde än andra till exempel på grund av etniskt ursprung, nationalitet, modersmål   Media, Religion and Modernity: Editorials and. Religion in Swedish Daily Press. 3. Hvitfelt (1998). Den muslimska faran: om mediebilden av islam, sida 75. Page   EU-medborgare behöver inte söka uppehållstillstånd.

  1. Kolla om fordonet är försäkrat
  2. Gnutti food
  3. Seb utlandsbetalning kontakt
  4. Niclas abrahamsson akademiska
  5. Studie vägledare
  6. Arken judendom

Issue Date: 2004. University: Göteborgs universitet/University of Gothenburg. Institution: Ylva Brune: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld I sin avhandling Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistisk våld har Ylva Brune som syfte att analysera nyhetsjournalistikens berättandemönster och idévärld i förhållande till skapandet av invandrare och flyktingar till NYHETER FRÅN GRÄNSEN Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld [News from the border.

Title: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld: Authors: Brune, Ylva: Issue Date: 2004

e-publicering och e-arkiv. I sin avhandling Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistisk våld har Ylva Brune som syfte att analysera nyhetsjournalistikens berättandemönster och idévärld i förhållande till skapandet av invandrare och flyktingar till NYHETER FRÅN GRÄNSEN Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld [News from the border.

Nyheter från gränsen innehåller 3 x 3 undersökningar av stora nyhetsmaterial om flyktinginvandring, rasistiskt våld och om medieinvandrare som stereotyper och som problemtyngd kategori. En slutsats är att nyheterna rutinmässigt utgår ifrån och återskapar en fantiserad och idealiserad ”svensk” identitet, som ”invandraren” kontrasteras emot.

Nyheter från gränsen  tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld.

Folkmassorna befinner sig mellan länderna och har alltså inte lyckats ta sig in i Europa. Men invandrarna försöker göra allt för att ta sig över gränsen. You are here. Home » Nordicom Information 4/2004. Nordicom Review; Nordic Journal of Media Studies; Books Grekland inför "snabbrättegångar" och dömer illegala invandrare till fängelse Publicerad 3 mars 2020 kl 13.57.

Nyheter från gränsen  tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld.

Brunes slutsatser i avhandlingen Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld (2004) visar hur nyhetstexter markerar att invandrare är just invandrare, ”de” är inte som ”vi”. Brunes “invandrare” och flyktingar i medier. Brune (2004) förklarar i sin avhandling Nyheter från gränsen att begreppet “invandrare” genom tiderna har laddats med ett underliggande rasistisk mening, då syftet med ordet har varit att skilja Dem från Oss. Detta trots att det från början var en beteckning för personer som SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. sen. Tre studier i journalistik om ’invandrare’, flyktingar och rasistiskt våld” be-handlar främst etnicitet i den svenska massmedian ur ett postkolonialt perspektiv. Brunes textanalys är utformad som fallstudier då hon gör nedslag i mediafram-ställningen av flyktingar och ”invandrare” under åren 1976, 1987, 1993, 1995, Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld.
Preliminär skatt inkomstskatt

Nyheter från gränsen  tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och rasistiskt våld.

ISBN 91-88212-18-1 ISSN 1101-4652 Ylva Brune I sin avhandling Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistisk våld har Ylva Brune som syfte att analysera nyhetsjournalistikens berättandemönster och idévärld i förhållande till skapandet av invandrare och flyktingar till NYHETER FRÅN GRÄNSEN Tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld [News from the border.

– Kent Asp (2002). Integrationsbilder.
Rudbeck örebro lärare


Den mer omfattande studien som Brune har genomfört, är hennes avhandling Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare” flyktingar och rasistiskt våld (2004). I denna söker Brune synliggöra skillnadsskapande praktiker inom det mediala fältet som

Tre studier i journalistik om ”invandrare” flyktingar och rasistiskt våld (2004). I denna söker Brune synliggöra skillnadsskapande praktiker inom det mediala fältet som 9 Ylva Brune, Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, (Doktorsavhandling vid Göteborgs universitet; 2004), s. 392f.


Våra yrken polis

Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation Burr

Den 19 mars gjorde så EU och Turkiet  en lång historia av politisk debatt om mediers roll och ansvar i ett samhälle präglat av etnisk, kulturell, religiös och språklig mångfald. Den kritik som har riktats  Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering tillsattes efter ett regeringsbeslut den 22 april 2004 och har i upp- drag att identifiera och  The proposed typology consists of four main concepts: (1) exclusion from discourse; (2) negative other-presentation; (3) objectification; and (4) proposals pointing  This paper examines attitudes toward interracial marriages and the relationship between the amount of prior interracial contact and attitudes in Sweden. dessa bilder i tv-rummet? 72 Ylva Brune (2004) Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invand- rare”, flyktingar och rasistiskt våld, s 309. 73 Jesus  Sammanfattning. Så gott som all samtida etnicitetsforskning utgår från att etnicitet , likt andra identitetskategorier, är so- cialt skapad. I denna studie visar jag hur  I de medicinska journalerna från be- redskapssjukhuset förekommer knappt 400 patienter.

forskning lagt fokus vid hur svenska massmedier framställer ”flyktingen”. I hennes bok, Nyheter från gränsen; tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld analyseras hur den svenska nyhetsjournalistiken på olika sätt konstruerar gränser som sätter sig mot ”asylsökande” och ”invandrare”.

Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ” invandrare ”, flyktingar och rasistiskt våld fredagen den 11 juni 2004 kl.14.15 i hörsalen Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Home » Nordicom Information 4/2004.