Each act and ordinance has a unique SFS number. For more information on government bills, acts and ordinances, go to www.lagrummet.se.

8488

Environmental Code Act (Lag om ändring av miljöbalken) of 20 June 2007 (SFS 2007:660);1 and adopting the Ordinance (2007:667) on serious environmental damage (Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador; Environmental Damage Ordinance).2 Sweden does not impose mandatory financial security for liabilities under the ELD.

1 § Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns  SFS nr: 1998:1593. Departement/myndighet: Kulturdepartementet Utfärdad: 1998 -11-26. Ändrad: t.o.m. SFS 2018/1675. Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)  Mar 23, 2020 Education Institutions (SFS 2010:543), Halmstad University charges application and Cf. http://www.lagrummet.se/rattsinformation/forfattningar. Ändrad: t.o.m. SFS 2000:1080.

  1. Paddla kanot delsjön
  2. Jobba som stodpedagog i skolan

regeringen . se eller www . lagrummet . se . Författningar i tryckt format (pdf) finns från och med SFS 1998:306 till och med SFS 2018:159. Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se På webbplatsen Svensk författningssamling publiceras från och med den 1 april 2018 den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. N-Lex - A common gateway to National Law Lagrummet.se är den gemensamma webbplatsen för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Föreläsning vid CANs sommarkurs 2 juni 2014.

Faderskapspresumtion. 1 § Är vid barns födelse modern … Lagrummet.se använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion. Om kakor och hur vi använder dem. lagrummet.se.

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se verksamhet m.m. Svensk författningssamling 2002:2002:1022 t.o.m. SFS 2010:1430 Riksdagen.

Lagrummet sfs

I Lagrummet hittar du alla lagar och förordningar i aktuell lydelse. Om du vill se aktuell lydelse av tullagen väljer du "Lagar och förordningar" och sedan "Svensk författningssamling (SFS) i fulltext". Där kan du sedan välja mellan att skriva in SFS-numret 2016:253 eller att i … av Regeringskansliet (SFS i tryckt och konsoliderad form samt förarbeten m.m.) och Domstolsverket (Vägledande domstolsavgöranden), men även alla länsstyrelser och de myndigheter som har föreskriftsrätt tillhandahåller sina SFS 2010:1056 Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00 Edita Västra Aros, Västerås 2010 Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård. 2 SFS 2019:486framgår att under samma period gäller inte tredje stycket för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. 3 4§ Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till 1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har … Kopiera SFS-numret i listan här bredvid; Gå till SFS-sidan; Klistra in numret i rutan SFS-nummer; Du kan också söka med fritext på SFS-sidan.

Lagrummet sfs

1 och 4 §§ och 29 kap. 4, … # Det svenska rättsinformationssystemet # ----- # Domänen * Regering och riksdag: utfärdar förordningar och lagar * 100-talet myndigheter: publicerar Acts and ordinances are published in the Swedish Code of Statutes (SFS). Each act and ordinance has a unique SFS number. More information about government bills, acts and ordinances is available at www.lagrummet.se. The ‘Lagrummet’ portal is the public administration’s common website for legal information and contains links to legal Acts and ordinances are published in the Swedish Code of Statutes (SFS).
Beroende variabeln

Lagrummet sfs

Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1789. Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet/Lagrummet.

lagrummet.se länk till annan webbplats  Each act and ordinance has a unique SFS number. For more information on government bills, acts and ordinances, go to www.lagrummet.se. SFS nr: 2006:1111 Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet Utfärdad: 2006-09-07 Källa: Regeringskansliet/Lagrummet.se  Rättsdatalagret (dokumentation se http://dev.lagrummet.se/dokumentation/) - rinfo/rdl.
Career cruising


Court cases that are considered to include legal precedent are publicly available online at Lagrummet.se. In addition, many (SFS 1976:633),

Ansvar. Offentlig uppmaning.


Negativ parlamentarism sverige

SFS 2019:486framgår att under samma period gäller inte tredje stycket för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. 3 4§ Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till 1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

1 § Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns  Stockholm: Socialdepartementet; SFS 2008:344. Stockholm: Regeringen; SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag. Lagrummet.se. Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159

Källa: Regeringskansliet /  Vill ni veta mer? • www.folkhälsomyndigheten.se. • www.notisum.se eller www.lagrummet.se. – SFS 1998:899, SFS 1998:901, SFS 1998:808. • www.smhi.se.

Lagrummet.se.